Acceptance rate 46%
Time to first decision 20 days*
Time to decision with review 50 days*

*Approximate number of days

**The days mentioned above are averages and do not indicate exact durations. The process may vary for each article.


ACTA Pharmaceutica Sciencia 2009 , Vol 51 , Num 3
INDOMETAZİN İÇEREN KATI LİPİT MİKROPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI VE İN VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmada Tween® 80, Labrasol® ve Sucroester® WE15 in Compritol® 888 ATO ile kombinasyonları kullanılarak, indometazinin katı lipit mikropartikülleri hazırlanmıştır. Partikül büyüklüğü dağılımı analizi indomethacin yüklü partiküllerin boyutunun mikron seviyesinde olduğunu göstermiştir. ATR-FTIR ve SEM sonuçları indomethacin lipit dispersiyonları ve mikropartiküllerinin amorf şekilde olduklarına işaret etmiştir. In vitro dissolüsyon çalışmaları Sucroester® WE15"in yüzey etkin madde olarak kullanıldığı formüllerden etkin madde salımının uzadığını ve kullanılan yüzey etkin maddeye bağlı olarak indomethacin dissolüsyon oranın değiştiğini göstermiştir. Keywords :

Istanbul Medipol University