ACTA Pharmaceutica Sciencia 1997 , Vol 39 , Num 3
TÜRKİYE PİYASASINDA BULUNAN GÜNEŞ PREPARATLARINDAKİ 2-ETİLHEKZİL-P- METOKSİ SİNNAMATİN FOTOSTABİLİTESİ
GÜLGÜN YENER GÜNSEL BAYRAKTAR-ALPMEN

Keywords :

Istanbul Medipol University