ACTA Pharmaceutica Sciencia 2001 , Vol 43 , Num 2
HİDROJENE HİNT YAĞI İLE HAZIRLANAN TOLMETİN SODYUM LİPİD MATRİKS TABLETLERİNİN FORMULASYON VE IN VITRO SALIM ÇALIŞMALARI
ESRA BALOĞLU ÖZGEN ÖZER MİNE ÖZYAZICI SİNEM Y. HIZARCIOĞLU TAMER GÜNERİ

Keywords :

Istanbul Medipol University