ACTA Pharmaceutica Sciencia 2002 , Vol 44 , Num 2
Fentiona Maruz Kalan İşçilerde Lenfosit Nöropati Hedef Esteraz ve Eritrosit Asetilkolinesteraz İnhibisyonu
Asuman Karakaya Ferda Doğruöz Berran Yücesoy Ali Esat Karakaya

Keywords :

Istanbul Medipol University