Acceptance rate 46%
Time to first decision 20 days*
Time to decision with review 50 days*

*Approximate number of days

**The days mentioned above are averages and do not indicate exact durations. The process may vary for each article.


ACTA Pharmaceutica Sciencia 2009 , Vol 51 , Num 3
STERİLİZASYON TEKNİKLERİNİN PEGLENMİŞ POLY (?-BENZİL-L-GLUTAMAT) (PBLG) NANOPARTİKÜLLER ÜZERİNE ETKİLERİ
Nanopartiküller, poli (?-benzil-L-glutamat) (PBLG) türevleri kullanılarak nanoçöktürme yöntemi ile hazırlanmıştır. Enjektabl nanopartiküllerin partikül boyutu, polidisperslik indisi, zeta potansiyel gibi in vitro özellikleri ve yüzey özellikleri tayin edilmiştir. PBLG nanopartikül süspansiyonlarının sterilizasyonları membran filtrasyon ve otoklav kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu yöntemlere göre, membran filtrasyon ile yapılan sterilizasyonun nanopartiküllerin in vitro ve yüzey özellikleri üzerine hiçbir anlamlı etkisi olmaması nedeniyle en uygun yöntem olduğu bulunmuştur. Farmakope kurallarına göre final ürün üzerinde sterilite değerlendirilmiştir. Sterilite test sonuçları, membran filtrasyondan sonra mikrobiyal kontaminasyon göstermeyen steril nanopartikül formülasyonlarının hazırlanabileceği göstermiştir. Keywords :

Istanbul Medipol University