Acceptance rate 46%
Time to first decision 20 days*
Time to decision with review 50 days*

*approximate number of days


ACTA Pharmaceutica Sciencia 2003 , Vol 45 , Num 2
Yeni Bazı Oksim Eter Türevleri Üzerinde Sentez Çalışmaları
0ya Bozdağ-Dündar

Istanbul Medipol University