ACTA Pharmaceutica Sciencia 2003 , Vol 45 , Num 2
4-Amino-5-[Hidroksi(Difenil)Metil]-2,4-Dihidro-3h-1,2,4-Triazol-3-Tiyon Yapısından Elde Edilen Bazı Yeni Tiyoüre ve Azometin Türevleri ve Antimikrobiyel Aktivitelerinin İncelenmesi
Eser İlhan1 Gültekin Ötük

Keywords :

Istanbul Medipol University