ACTA Pharmaceutica Sciencia 2002 , Vol 44 , Num 2
Kosürfaktan Olarak Kısa Zincirli Alkol İçeren Mikroemülsiyon Sistemlerin Faz Hareketleri
Gülten Kantarcı H. Yeşim Karasulu Işık Özgüney Tamer Güneri

Keywords :

Istanbul Medipol University