Acceptance rate 46%
Time to first decision 5 days*
Time to decision with review 50 days*

*approximate number of days


ACTA Pharmaceutica Sciencia 2002 , Vol 44 , Num 3
Türkiye'deki bazı Achillea L. Taksonlarının Uçucu Yağlarının Bileşimi ve Antimikrobiyal Aktivitesi
Canan Karamenderes N. Ülkü Karabay Ulvi Zeybek

Istanbul Medipol University